Osteopathie: Een veilige behandeling.

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van alle weefsels en organen van het lichaam, gericht op hun dynamiek en hun verhouding tot de klacht. De osteopathie maakt gebruik van een uitgebreide kennis van de anatomie, fysiologie, embryologie, neurologie en pathologie.

In de osteopathie wordt het lichaam gezien als een functionele eenheid. Het is een in dynamisch evenwicht verkerend systeem dat zelfgenezende mogelijkheden bezit. Een osteopathische behandeling speelt daarop in. Osteopathie geneest het lichaam niet, het doel is om dit zelfgenezende vermogen te activeren.

Panta Rheï ~leven is beweging/stroming

Panta Rhei - Osteopathie Huizen - Suzanne KoenenDe structuur van het weefsel bepaalt de functie en de functie is afhankelijk van de structuur. Een juiste verzorging van de structuur (o.a. doorbloeding, voeding) is een basisvoorwaarde voor het functioneren ervan.
Cellen zijn continu dynamisch. Ze worden vernieuwd, verouderen en ondergaan continu opbouw- en afbraakprocessen. Deze dynamiek vereist, zoals het woord al aangeeft, beweging. Deze beweging beperkt zich niet alleen tot de ons bewuste bewegingen, zoals lopen, schrijven of autorijden, maar ook onbewuste bewegingen, zoals hartslag, slikken of het knipperen van je ogen.  Het gaat zelfs nog dieper, tot op microniveau ofwel celniveau.

De osteopaat bezit de kennis om verbanden te kunnen leggen tussen het functioneren van de verschillende structuren, organen en gewrichten. De kwaliteit van deze dynamiek bepaalt mede hoe goed of slecht het lichaam functioneert.
In de reguliere geneeskunde wordt de patiënt door de arts opgedeeld in verschillende specialismen en wordt verwacht dat de patiënt zich aanpast aan de therapie. De osteopaat daarentegen probeert van de afzonderlijke klachten weer één geheel te maken en de therapie wordt op de patiënt afgestemd.

 

De grondlegger:

Dr. A.T. Still - grondlegger Osteopathie | Osteopathie Huizen - Suzanne KoenenDr. Andrew Taylor Still (1828-1917) was de grondlegger van de osteopathie. Door persoonlijke verliezen nam hij afstand van wat hij tot dan toe had geleerd over de geneeskunde en ging op zoek naar nieuwe en betere methoden. Hieronder een aantal van zijn overtuigingen die mij erg aanspreken.

  • “To find health should be the object of the doctor. Anyone can find disease.”
  • “Osteopathy is based on the perfection of Nature’s work. When all parts of the human body are in line we have health. When they are not the effect is disease.”
  • “The body is God’s drug store and has in it all the liquids, drugs, lubricating oils, opiates, acids and anti-acids and every sort of drug that the wisdom of God thought necessary for human happiness and health.”
  • “The rule of the artery is absolute, universal, and must be unobstructed or disease will result.”
  • “Find it, fix it and leave it…. So that nature can do it’s work.”

De sleutel is, volgens Dr. Still, om de dysfuncties op te sporen die de vrije doorstroming van de weefsels van het lichaam in de weg staan.