Selecteer een pagina

Het is alweer september en de scholen zijn weer begonnen. Zelf vind ik het erg prettig dat de regelmaat in het leven, na 6 weken vakantie, weer terug is. In mijn beleving varen we allen wel bij regelmaat en structuur. Het biedt houvast en je weet waar je aan toe bent. Het geeft daarnaast ook ruimte aan nieuwe ontwikkelingen, ontdekken en chaos. Je kunt nieuwe uitdagingen aangaan als je de zekerheid hebt van een kader, waarop je terug kunt vallen.

Voor kinderen is regelmaat zeker belangrijk. Kinderen zijn continu bezig hun grenzen te verleggen, nieuwe vaardigheden aan te leren en de grenzen van papa en mama op te zoeken. 

Van baby’s en peuters weten we dat zij, net voordat een groeispurt doorbreekt, vaak terugvallen in ‘jonger’ gedrag. Duidelijk wordt dit beschreven in het boek ‘Oei ik groei’ van Hetty vd Rijt en Frans Plooij. Echter geldt dit ook voor oudere kinderen geldt dit. Ook zij kunnen erg tegen een nieuwe ontwikkeling of een groeispurt aanhikken. Ze kunnen hangerig, vervelend, moe of zelfs ziek zijn. Ze vallen dan terug op gedragingen die ‘bekend’ zijn.

Structuur kan heel veel houvast bieden. Een te strakke structuur kan echter ook erg beperkend werken, niet alleen in de thuissituatie, maar ook in het onderwijs. Er zijn kinderen die moeite hebben zich binnen de huidige structuur van het onderwijs staande te houden. Structuur is prima, maar moet wel ruimte geven aan de individuele ontwikkeling van het kind. Als osteopaat merk ik regelmatig dat deze kinderen bijkomende lichamelijke klachten ervaren als buikpijn, hoofdpijn, slaap- en/of gedragsproblemen.

Onderzoeken naar het effect van een osteopathische behandeling op autisme en ADHD zijn nog te kleinschalig om hier een uitspraak over te doen, echter komt uit de verschillende onderzoeken wel duidelijk naar voren dat er een positief resultaat is op de nevenklachten die deze kinderen (en volwassenen) ervaren.

De klachten kunnen ontstaan doordat deze kinderen meer stress ervaren door de dag heen. Door continue overprikkeling van het lichaam kan het (bind)weefsel gaan verzuren, het lichaam kan ‘vastlopen’ en er ontstaan klachten.

Een osteopathische behandeling kan in zulke gevallen heel zinvol zijn, omdat deze erop gericht is de dynamiek van het lichaam te herstellen, waardoor de doorbloeding verbetert. Afvalstoffen (van de stressreactie) worden beter afgevoerd en weefsel wordt vitaler. Gevolg is dat kinderen lekkerder in hun vel zitten en hun lichaam beter kunnen voelen, waardoor ze beter in staat zijn hun grenzen aan te geven. Klachten zoals hoofd- en buikpijn en slaapproblemen nemen hierdoor af.